Kontakt

W razie potrzeby zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszą apteką w języku niemieckim lub

angielskim pod nr telefonu stacjonarnego 0049 3332 418 177 lub p. Aneta tel. (0049 152) 24 890 990 (telefon jest włączony, jeśli jest w aptece)

Serdecznie zapraszamy!